Inredning

Hälsosam livsstil

Att välja att ändra sin livsstil kan få en att inse hur många möjligheter vi har. Det talas mycket om gener och genetiskt arv, vilka vi självklart inte kan ändra på, men vi måste ändå med spänning förstå hur mycket vi kan göra själva.

Ett stort antal tvillingstudier runt om i världen har kunnat visa att ca 30 % styrs av våra gener och hela 70 % av hur vi lever. Det här är mycket goda nyheter eftersom det till viss del ger dig möjligheten att påverka din livskvalitet. Du föds med dina gener men du kan själv påverka vilken betydelse dessa gener kommer att ha på din hälsa.

Det är nämligen så att om man bortser från ett antal ovanliga genetiska sjukdomar så innebär våra gener bara en förutsättning för ett visst tillstånd, generna i sig ger inte upphov till tillståndet utan det är hur du lever som avgör.

”Det betyder att en stor del av befolkningen verkligen kan göra hälsovinster genom små förändringar av sin livsstil.”
– Professor Kay-Tee Khaw, University of Cambridge.

Så hur ska vi bearbeta denna information?

Som exempel kan vi nämna studier som gjorts på asiatiska män och deras hälsa. Dessa män har i regel mindre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar än amerikanska män. Men man har sedan sett att när asiatiska män flyttat till USA och anpassar sin livsstill till det nya landet så förändras deras risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Plötsligt får dessa män samma höga risk som amerikanska män.

Många hälsoråd upplevs idag av många som krav i en redan pressad vardag. I stället för att ta till sig de och praktisera de så ser man råden som ett nytt stressmoment. Tänk efter noga nu! Genom små positiva förändringar kan du göra stora hälsovinster, öka din livskvalitet och må bättre psykiskt och fysiskt, bli piggare och orka mer. Det är med andra ord en god cirkel. Är inte detta goda nyheter??

Dessa förutsättningar för förändring ligger på det mentala planet. Jag kan tyvärr inte berätta för dig hur du kan peppa dig själv, det är det nog mest bara du som kan. Men det är värt det.